Rusza program „Granty na granty: promocja jakości”

Jeśli wniosek projektowy do programu badawczego UE uzyskał wysoką ocenę merytoryczną, można wystąpić o refundację kosztów poniesionych na jego przygotowanie!

Już od 1 lipca 2016 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu pod nazwą „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”. Program ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i których wnioski uzyskały wysoką ocenę merytoryczną. Ma również wpłynąć na zwiększenie zaangażowania polskich jednostek naukowych w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić je do aktywnego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki. Więcej informacji…

Granty na granty – jak będzie w 2015 r.?

Ponieważ 31 grudnia 2014 r. zakończył się nabór wniosków w ramach programu ministra „Granty na Granty”, uprzejmie informujemy, że w pierwszym kwartale 2015 r. planowane jest ogłoszenie kolejnej edycji programu. Informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronach Ministerstwa.

Program „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” – nabór wniosków w ramach II edycji

Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum. Więcej informacji…