Zastrzeżenia prawne
Materiały przedstawione na tej stronie internetowej w zakresie opisanym powyżej dostępne są nieodpłatnie i służą jedynie celom informacyjnym. Opracowania dostępne na tej stronie internetowej nie stanowią oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej ani jakiegokolwiek organu administracji polskiej. Żadna z informacji nie stanowi także porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii zawartych na tej stronie, proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z odpowiednią osobą w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE, IPPT PAN, dalej zwanym KPK. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie pochodziły z wiarygodnych źródeł i aby były kompletne, prawdziwe oraz aktualne. KPK nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych na tej stronie materiałach, ani za rezultaty działań podjętych w oparciu o prezentowane w serwisie KPK informacje. Strona ta daje możliwość przejścia bezpośrednio z niej na strony stworzone i utrzymywane przez osoby trzecie, nad którymi KPK nie ma żadnej kontroli.

 

Prawa autorskie
Zawartość tej strony podlega ochronie przepisów prawa autorskiego. Prawa z tego tytułu przysługują IPPT PAN i są zastrzeżone. Wykorzystywanie bez upoważnienia jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na tej stronie może stanowić naruszenie praw autorskich.
Żadna część tej strony nie może być kopiowana (w wydruku ani w formie elektronicznej ani innej) dla żadnych celów za wyjątkiem dozwolonego użytku przewidzianego ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. nr 90, poz. 631) lub dla uzyskania szczegółowych informacji o Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych, IPPT PAN. Jeżeli jakakolwiek część tej strony internetowej zostanie wykorzystana w takich celach, wszystkie kopie muszą posiadać wszelkie, zawarte w oryginalnej wersji, oznaczenia praw autorskich i inne oznaczenia dotyczące praw własności intelektualnej.
Poza opisanym wyżej zakresem żadne informacje zawarte na tej stronie internetowej nie mogą być dla żadnych celów rozpowszechniane, udostępniane publicznie lub zmieniane, inkorporowana w innych pracach, publikacjach, stronach internetowych lub jakiejkolwiek formie przekazu elektronicznego bez uprzedniego uzyskania upoważnienia.

 

„Cookies”
W celu zwiększenia komfortu użytkowania naszej strony, może zostać na niej użyty mechanizm „cookies”. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na takie użycie cookies. Jeśli Państwa przeglądarka ma włączoną opcję blokowania „cookies”, niektóre elementy serwisu internetowego KPK (m.in. logowanie) będą niedostępne.

 

Wiadomość elektroniczna (e-mail)
Wiadomości elektroniczne (e-mail) oraz wszelkie dołączone do nich pliki są przeznaczone dla określonego odbiorcy i mogą zawierać informacje poufne, podlegające ochronie prawnej. Jeśli otrzymałeś taką wiadomość przez pomyłkę, proszę niezwłocznie powiadomić nadawcę usuwając jednocześnie wersję oryginalną i wszelkie jej kopie. Jakiekolwiek inne wykorzystywanie takiej wiadomości jest zabronione. O ile nadawca nie działał świadomie, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w treści wiadomości. Aby deklaracje intencji zawarte w wiadomości były ważne wymagają one oficjalnego pisemnego potwierdzenia firmowym faksem lub listem. Co więcej, możemy ponosić odpowiedzialność za informacje podawane przez e-mail tylko w przypadku gdy informacja ta jest / została potwierdzona w oficjalnym piśmie podpisanym przez KPK PB UE IPPT PAN.

 

Wspierane przeglądarki internetowe
W chwili obecnej nasza witryna działa poprawnie w następujących przeglądarkach internetowych:
  • Internet Explorer 10, 11*
  • Mozilla Firefox

Przeglądarki, które nie są w pełni wspierane, ale na dzień dzisiejszy nie zaobserwowano problemów funkcjonalnych witryny:

  • Chrome
  • Safari
  • Opera

W przypadku przeglądarki Internet Explorer 8 dla Windows XP strona nie wyświetla się poprawnie (poprawny widok) i pewne funkcjonalności mogą nie być dostępne.